Ανακοίνωση για το μάθημα Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού


Τα επόμενα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 20/10, 18.30 (αίθ. 231)

Παρασκευή 21/10, 11.30 (αίθ. 232)

Δευτέρα 31/10, 16.00 (αίθ. 2)

Πέμπτη 10/11, 18.30 (αίθ. 231)

Παρασκευή 11/11, 11.30 (αίθ. 232)

Πέμπτη 24/11, 18.30 (αίθ. 231)

Παρασκευή 25/11, 11.30 (αίθ. 232)

Εκ της διδάσκουσας