Ανακοίνωση Ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση ορκωμοσίας (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.)