Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις του μαθήματος «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 9.00-11.30 [Αίθουσα 1]  καθώς και ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Πέμπτης 17 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30 [Αίθουσα 1].

Εκ της διδάσκουσας