Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ