Ανακοίνωση για αναπλήρωση μαθήματος “Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας”


Η πρώτη αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα, 24/10  και ώρα  6-20:30  στην αιθ. 2

Εκ της διδάσκουσας