Τελική αξιολόγηση και κρίση επί διδακτορία διατριβής


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, ο κ. Χρίστος Τσανασίδης θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την διδακτορική του διατριβή στο γνωστικό Αντικείμενο «Λαογραφία» με τίτλο: «Διαγωνισμός της Eurovision και λαϊκός πολιτισμός (1989-2017)».

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τεχνικού Συμβουλίου του Κτιρίου Διοίκησης Δ.Π.Θ. (Πανεπιστημιούπολη).

Εκ της γραμματείας