Αναβολή μαθημάτων “Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον Παρ. χώρο” & “Διδακτική της λογοτεχνίας”


Τα μαθήματα “Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον Παρ. χώρο” (3/11/2022) και  “Διδακτική της λογοτεχνίας” (4/11/2022), δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν.

Εκ της διδάσκουσας