ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Το μάθημα “Μεθοδολογία της ρωσικής γλώσσας” δεν θα πραγματοποιηθεί στις 3/11 και η αναπλήρωση του θα γίνει στις 10/11 στις 09:30-11:30 στην αιθ. 2. Την επόμενη ώρα θα συνεχιστεί το κανονικό μάθημα, όπως ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα.