Δήλωση Υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος “Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές” ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023


Οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το ΥΕ Ζ’ εξαμήνου μάθημα “Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές”, καλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 11/11/2022, στέλνοντας email στο Γραφείο Φοιτητολογίου του Τμήματος (κα Αντωνιάδου, email: lantoni@affil.duth.gr ).

Εκ της Γραμματείας