Ανακοίνωση για το Μάθημα “Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου”


Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 25/11 και την Παρασκευή 2/12 θα πραγματοποιηθούν δύο επιπλέον μαθήματα, ως αναπλήρωση, 9.00-11.30 στην αίθουσα 232.