ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ


Το μάθημα του κ. Π. Βαλσαμίδη “Η  Ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τένεδου” δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2022 και θα αναπληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022 (Πέμπτη) ώρα 16.00.-18.30.