3η Επιστημονική ημερίδα “(δια/πολύ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.”


3η Επιστημονική Ημερίδα
“(δια/πολύ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.”
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, Αίθουσα 231 (Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄, Κομοτηνή)
10.30-20.00.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.