ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σας προσκαλούμε στην 3η Επιστημονική Ημερίδα “(δια/πολύ) πολιτισμικές διαδρομές φοιτητών/τριών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, 10.30-20.00 στην αίθουσα 231 (Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄, Κομοτηνή).
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Τα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Ιάκωβος Ακτσόγλου, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια
Αγγελική Μουζακίτη, Ε.ΔΙ.Π