Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει όσους υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν στην περίπτωση συγκατοίκησης, σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438) κοινής υπουργικής απόφασης: «Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ», ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εκ νέου, το διάστημα από  Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επιπλέον, σήμερα 10 Νοεμβρίου στις 12:00 μ.μ. θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής zoom τηλεδιάσκεψη με θέμα: “Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα – Υποβολή και αξιολόγηση στοιχείων” στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://grnet.zoom.us/j/64419071185?pwd=VVBTV2NuQ3FPYS9TblJLMnFuS3hLUT09

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή με σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux , είτε με κινητό (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).
Σημείωση: Αν συνδέεστε χρησιμοποιώντας προσωπικό υπολογιστή, για να συμμετέχετε είναι απαραίτητo να έχετε εγκαταστήσει το Zoom Client for Meetings.