ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ”


Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16.00-18.00 στην αίθουσα 2 (αίθουσα ΜΑΡΘΑΣ ΠΥΛΙΑ) θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο».

Εκ της διδάσκουσας,

Μαρία Δημάση