Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών με σκοπό τη χορήγηση βραβείων αριστείας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2021-2022 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.


Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών με σκοπό τη χορήγηση βραβείων αριστείας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2021-2022 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΑ_ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ_2021-2022 (1)