Τελική αξιολόγηση και κρίση επί διδακτορία διατριβής


Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, ο κ. Χρήστος Αδαμόπουλος θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Από τη γλώσσα στη στρατηγική επικοινωνία: διδακτικές προσεγγίσεις για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση».

Η υποστήριξη θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-presence.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση της υποστήριξης, να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: stefanosvlachopoulos33@gmail.com (κ. Στέφανο Βλαχόπουλο), για την αποστολή σχετικού συνδέσμου.

Εκ της γραμματείας