Έγκριση αιτήσεων “Θεσμός του Ακροατή”


Στην εγκριτική απόφαση των αιτήσεων για τον “ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗ”, αναφέρονται οι αρ. πρωτοκόλλου των αιτήσεων βάσει των οποίων έγινε η κατανομή των ενδιαφερομένων στα προσφερόμενα μαθήματα.
Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σύμφωνα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Δευτέρα 21/11/2022 να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα οποία έχουν επιλεγεί.

Έγκριση αιτήσεων (ΘΕΣΜΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗ).pdf

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜ.2022-2023