Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές


Ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για την “Προκήρυξη  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ”,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και για την “Προκήρυξη  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ”,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27-3- 2023 έως και τη Δευτέρα 24-4-2023 και από την Δευτέρα 20-02- 2023 έως και τη Δευτέρα 20-3-2023  αντίστοιχα.

ΖΩΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΕ Α