ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» και με χρηματοδότηση
από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, προχωρά στην υλοποίηση
της δράσης «σπουδά…ΖΩ!».
Αντικείμενο της δράσης είναι η εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 250 ευρώ σε
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,
που είναι μέλη οικογενειών της Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από
το όριο της φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα τέκνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου
2022.

Eνημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

1_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚ

2-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΥΔ

3_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Σ

4_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑ

5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦ