Ανακοίνωση για το μάθημα “Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού”


Τα επόμενα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 1/12, 18.30 (αίθ. 231)

Παρασκευή 2/12, 11.30 (αίθ. 232)

Πέμπτη 15/12, 18.30 (αίθ. 231)

Παρασκευή 16/11 (τελευταίο μάθημα: εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής, η ώρα θα ανακοινωθεί στο e-class)

Εκ της διδάσκουσας