Αναπληρώσεις των μαθημάτων Πληροφορική Ι και Πληροφορική ΙΙΙ


Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα γίνουν ως εξής:

Πληροφορική  Ι  στις 9πμ, στις 6/12/2022, 13/12/2022 και 20/12/2022.

Πληροφορική ΙΙΙ  στις 6.30 μμ, στις 2/12/2022, 9/12/2022 και 16/12/2022.