Ειδικό μάθημα- Αφιέρωμα στην Εθνική Επέτειο της Ρουμανίας


Την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 231 μάθημα-αφιέρωμα στην Εθνική Επέτειο της Ρουμανίας (1 Δεκεμβρίου). Θα μιλήσουν οι διδάσκουσες του τμήματος Αγγελική Μουζακίτη, Ε.Δ.Ι.Π. και Χαρίκλεια Αρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια. Την εκδήλωση μπορεί να παρακολουθήσει όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί.