Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2022-2023)

Υ.Δ Προϋποθέσεων- Οδηγίες και Περιεχόμενο

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/ές να εγγραφούν στο μάθημα “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ” στο e-class, για ενημερώσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.