Ανακοίνωση γαι τα μαθήματα Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας και Μεθοδολογία της ρωσικής γλώσσας


Τα μαθήματα της επόμενης εβδομάδας της κ. Αμοιρίδου θα διεξαχθούν ως εξής:

Το μαθημα Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας αντί στις 7/12 θα διεξαχθεί στις 5/12, ημέρα Δευτέρα  στις 16:00-18:30 στην αίθουσα 2 .
Το μάθημα Μεθοδολογία της ρωσικής γλώσσας  αντί στις 8/12  θα διεξαχθεί στις 5/12, ημέρα Δευτέρα  στις 18:30-21:00 στην αίθουσα 2.