ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ


Οι αναπληρώσεις του μαθήματος του κ. Π. Βαλσαμίδη Η  Ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τένεδου θα γίνουν ως εξής:

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 16:00-18:30 στην αίθουσα 202.
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 16:00-18:30 στην αίθουσα 202.