ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ KAI ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Π.Θ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ή ΩΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές, που  θα εγγραφούν στο ΔΠΘ  από μετεγγραφή ή ως εισαγόμενοι με ειδικές κατηγορίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για σίτιση και στέγαση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή estia.duth.gr.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών, θα είναι από  02/12/2022 έως και 09/12/2022.

Η υποβολή δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών/τριών Α΄ έτους σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, ξεκινά άμεσα από την ημέρα παραλαβής των κωδικών.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΕΙΔΙΚΩΝ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_22_23