Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Ιστορία της Ρωσίας Ι” και “Ιστορία των πόλεων της Θράκης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο”


Οι αναπληρώσεις του μαθήματος “Ιστορία της Ρωσίας Ι” (ΥΡΣ22) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16/12/2022 (18:30-21:00 / αίθ.2), τη Δευτέρα  19/12/2022 (16:00-18:30 / αιθ. 2) και τη Δευτέρα  09/01/2023 (16:00-18:30 / αίθ.2).

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος “Ιστορία των πόλεων της Θράκης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο” (ΥΕ45) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19/12/2022 (18:30-21:00 / αιθ. 2) και τη Δευτέρα, 09/01/2023 (18:30-21:00 / αιθ. 2).