ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Συνημμένα μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών, που θα πρωτεύσουν/ διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2023. Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης υπάρχουν στο σύνδεσμο:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/diethneis-diagonismoi/vraveia-se-proteysases-i-diakritheises-omades-foititon

Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων και παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022 – 2023


Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Xeimerinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων καθώς και την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα είναι διαθέσιμες εκ νέου μέχρι και την *Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται  μέχρι και την *Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023*.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

1η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος


Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών και το Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου» διοργανώνουν την 1η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, 19.00.

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azCgwq-3iODHKJscofZS2YHHcF56TCWfKfIFMk5Cbvb41%40thread.tacv2/1673540503589?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22017e000a-c246-4c68-b8cc-61e6da404179%22%7d

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ


Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου Διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας Ε.ΔΙ.ΕΛ. (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.) θα υλοποιηθούν σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών, τα οποία απευθύνονται:
1. σε ενηλίκους/-ες αλλοδαπούς/-ές
2. σε Ουκρανούς/-ές πολίτες (που βρίσκονται στην Ουκρανία ή στην Ελλάδα ως πρόσφυγες)
3. σε ενηλίκους/-ες μουσουλμάνους/-ες της Θράκης
4. σε μαθητές/-τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής
5. σε φοιτητές/-τριες Erasmus και Erasmus+ που φοιτούν σε Τμήματα του Δ.Π.Θ. και επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής.
Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και προσφέρονται  δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα που αφορά την περίπτωσή τους από τη Δευτέρα 23/01/2023 έως και την Τρίτη 31/1/2023.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Καθηγήτρια Μαρία Δημάση
Διευθύντρια του Ε.ΔΙ.ΕΛ.

Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ., ο κ. Νίκος Τερζίδης θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

«Αντιπαραβολική μελέτη των χρήσεων της παθητικής φωνής στην τουρκική και την ελληνική γλώσσα με βάση το λογοτεχνικό κείμενο ‘Ο τεκές του Νουρ Μπαμπά ή Κατήχηση στον Έρωτα’ και το πρωτότυπο ‘NurBaba».

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 231 του Τμήματος.

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

Η επιβλέπουσα

Ευαγγελία Θωμαδάκη

Αναπλ. Καθηγήτρια γλωσσολογίας

Ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών στο επιστημονικό πεδίο «Εθνογραφία και πολιτισμός» της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690


ΚΕ 82919_ Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ) (duth.gr)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του Δ.Π.Θ. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)»


2023_01_12_Πρόσκληση για υποψηφιότητες.pdf

1_aitisi 2023_2024 2_pinakas katagrafis careers ambassador2023_2024

2_pinakas katagrafis careers ambassador2023_2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. Β. ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ


1η ανακοίνωση αναπλήρωσης:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι
Η αναπλήρωση του μαθήματος Ιστορία και Πολιτισμός της Βουλγαρίας Ι θα γίνει την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου (αίθουσα 232 και ώρες 11:30-14:00).

2η ανακοίνωση αναπλήρωσης:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡ. ΧΩΡΟ
Η αναπλήρωση του μαθήματος Θρησκεία και Πολιτισμός με έμφαση στον παρ. χώρο θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου (αίθουσα 230 και ώρες 18:30-21:00).

 

Εκ του διδάσκοντος.