ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ κας ΤΖΟΝΤΖΟΡΟΒΑ-ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1» και «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3»


Τα μαθήματα «Βουλγαρική γλώσσα 1» του Α’ εξαμήνου και «Βουλγαρική γλώσσα 3» του Γ’ εξαμήνου την Τρίτη, 19/1/2023 και την Τετάρτη, 11/1/2023 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Εκ της διδάσκουσας