Αναπλήρωση μαθημάτων Τουρκικής κατεύθυνσης (με διόρθωση)


Παρασκευή 13/1/2023 θα γίνουν δύο αναπληρώσεις μαθημάτων που δεν είχαν γίνει την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου λόγω απόφασης του τμήματος για καθυστερημένη έναρξη των μαθημάτων.

9-11.15 Οθωμανική Λογοτεχνία (αιθ. 231)
11.30 – 13.45 Οθωμανική Γλώσσα Ι (αιθ.231)

Εκ του διδάσκοντα