Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του Δ.Π.Θ. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)»


2023_01_12_Πρόσκληση για υποψηφιότητες.pdf

1_aitisi 2023_2024 2_pinakas katagrafis careers ambassador2023_2024

2_pinakas katagrafis careers ambassador2023_2024