Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ., ο κ. Νίκος Τερζίδης θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

«Αντιπαραβολική μελέτη των χρήσεων της παθητικής φωνής στην τουρκική και την ελληνική γλώσσα με βάση το λογοτεχνικό κείμενο ‘Ο τεκές του Νουρ Μπαμπά ή Κατήχηση στον Έρωτα’ και το πρωτότυπο ‘NurBaba».

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 231 του Τμήματος.

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

Η επιβλέπουσα

Ευαγγελία Θωμαδάκη

Αναπλ. Καθηγήτρια γλωσσολογίας