ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ


Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου Διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας Ε.ΔΙ.ΕΛ. (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.) θα υλοποιηθούν σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών, τα οποία απευθύνονται:
1. σε ενηλίκους/-ες αλλοδαπούς/-ές
2. σε Ουκρανούς/-ές πολίτες (που βρίσκονται στην Ουκρανία ή στην Ελλάδα ως πρόσφυγες)
3. σε ενηλίκους/-ες μουσουλμάνους/-ες της Θράκης
4. σε μαθητές/-τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής
5. σε φοιτητές/-τριες Erasmus και Erasmus+ που φοιτούν σε Τμήματα του Δ.Π.Θ. και επιθυμούν να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής.
Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και προσφέρονται  δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα που αφορά την περίπτωσή τους από τη Δευτέρα 23/01/2023 έως και την Τρίτη 31/1/2023.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Καθηγήτρια Μαρία Δημάση
Διευθύντρια του Ε.ΔΙ.ΕΛ.

Ο Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος σπούδασε (1989-1999) με υποτροφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας ονόματι Μ. Β. Λομονόσοφ (Ιστορική Σχολή) και έλαβε πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην Αρχαία Ιστορία. Θέμα της διδ. Διατριβής του είναι ο «Ο αρχαίος ελληνικός αποικισμός στον Βόρειο Εύξεινο Πόντο κατά τον 7ο - πρώιμο 6ο αι. π.Χ.», υπό την εποπτεία των V. I. Kuzistchin, A. A. Maslennikov, Yu. G. Vinogradov. Διευρυμένη και βελτιωμένη έκδοσή της δημοσιεύθηκε στην Οξφόρδη το 2005 ("Hellenic Colonization in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Establishment and the Problem of the 'emporion' Revisited") στην σειρά British Archaeological Reports International Series, n. 1934. Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά (ξενόγλωσσα και ελληνικά) άρθρα και έχει επιμεληθεί 4 ξενόγλωσσους τόμους με αντικείμενο τις αρχαίες ελληνικές αποικίες στον Εύξεινο Πόντο υπό τον τίτλο "Ancient Greek Colonies in the Black Sea" (2 τόμοι, Thessaloniki, 2003. 2 τόμοι, Oxford, 2007) με συνεπιμελητή τον Δ. Β. Γραμμένο και έναν τόμο για τα αρχαία λατρευτικά μνημεία στον Εύξεινο Πόντο ("Ancient Sacral Monuments in the Black Sea", Thessaloniki, 2010) με συνεπιμελητή τον Alexander A. Maslennikov. Η μονογραφία του υπό τον τίτλο «Όμηρος και Ανατολή στο σταυροδρόμι του Αιγαίου. Ιστορία, Αρχαιολογία, Μυθολογία», εκδόθηκε το 2018 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Η πιο πρόσφατη μονογραφία του εκδόθηκε το 2021 με τίτλο «Το μεγάλο ταξίδι των μύθων ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την Εγγύς Ανατολή» από τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Έχει μεταφράσει από τα ρωσικά 4 επιστημονικά βιβλία ιστορικο-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία του Παρευξείνιου χώρου και της Ανατολικής Μεσογείου, Χεττιτική, Λουβική, Χουρριτική, Ουράρτου και Φρυγική γλώσσα και γραφή (σφηνοειδής και ιερογλυφική λουβική), Χεττιτική Ιστορία και Μυθολογία.