Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ορολογία της Μετάφρασης και Θεωρία της Ορολογίας


Τα μαθήματα Ορολογία της Μετάφρασης YΕ17 (Δευτέρα, 9.00-11.30) και Θεωρία της Ορολογίας Υ10 (Δευτέρα, 11.30-14.00) δεν θα πραγματοποιηθούν στις 13/2/2023 και θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.