ΤΝΤ – Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης


Ενημερωθείτε σχετικά με το διαγωνισμό διαπραγμάτευσης, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο με προσομοιώσεις και διαδραστικά σεμινάρια.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesJrrQVpSWSE4cDpjgE5NU9KsuSzstUOGiQfyyd1t5sfNgoQ/viewform