Ανακοίνωση για τα μαθήματα Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου και Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο


Έναρξη του μαθήματος Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, ώρα 11.30-14.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έναρξη του μαθήματος Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ώρα 18.30-21.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα.