ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “Ιστορία της Ρουμανικής λογοτεχνίας Ι” και “Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ”


Τα μαθήματα “Ιστορία της Ρουμανικής λογοτεχνίας Ι” και “Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα και θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με την διδάσκουσα.