ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2023


Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ., οι οποίες θα διεξαχθούν 23, 24 και 25 Μαΐου 2023. Αιτήσεις συμμετοχής από 1/2/2023 έως 20/3/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2023