Ανακοίνωση για το μάθημα “Ο κόσμος του Ισλάμ”


Το μάθημα “Ο κόσμος του Ισλάμ” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Εκ των διδασκόντων