Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Preotu


Τα μαθήματα της κας Preotu στις 16/2/2023, ημέρα Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν την επόμενη εβδομάδα σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Τα μαθήματα της Παρασκευής, 17/2/2023 θα γίνουν κανονικά.

Εκ της διδάσκουσας