Ανακοίνωση για το μάθημα Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο


Το υποχρεωτικό μάθημα του κ. Βαλσαμίδη Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο του Εξαμήνου Β΄ δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Εκ του διδάσκοντα