ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2-3-2023, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ, από τις 9.00 έως τις 14.00.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες όλων των κύκλων σπουδών (1ος-2ος-3ος κύκλος) να ακολουθήσουν τους συνδέσμους που θα σταλούν στους φοιτητικούς τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να λάβουν μέρος στην διαδικασία.

Εκ της Γραμματείας