Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία και Αστική Λαογραφία


Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία

Την Πέμπτη 2/3 θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον μάθημα στις 9.00-11.30 (αίθουσα 1).
Το απογευματινό μάθημα της ιδίας ημέρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αστική Λαογραφία

Την Τετάρτη 1/3 θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον μάθημα στις 16.00-18.30 (αίθουσα 231)
Το μάθημα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Εκ της διδάσκουσας