ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023, ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-03-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-03-2023.
Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον/την ίδιο/α τον/τη φοιτητή/τρια, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν
συγγραμμάτων και συμμετοχή του/της στις εξετάσεις του μαθήματος.
Ο/Η φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.
Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/ρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου (απόφαση 10/22.2.2017 της Συνέλευσης του Τμήματος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 25310 39420 (κα Αντωνιάδου)
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ