Ανακοίνωση για το μάθημα «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»


Λόγω συμμετοχής του κ. Μπάρου ως Μέλους Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοποίησης σε διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κολωνίας (Γερμανία), το μάθημα “Διαπολιτισμική Παιδαγωγική” δεν θα πραγματοποιηθεί στις 3.3.2023, και θα αναπληρωθεί. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Εκ του Διδάσκοντος