Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, η κ. Φράγκα Γκριτζάπη θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Ιστορία και Μυθοπλασία στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Το μυθιστόρημα Güz Sancısı (Πληγές του Φθινοπώρου) του Yılmaz Karakoyunlu (1991) και η μεταφορά του στον κινηματογράφο από την Tomris Giritlioğlu (2009).»

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 231 (1ος όροφος) του Τμήματος.

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

Ο επιβλέπων

Γιώργος Σαλακίδης

Αναπλ. Καθηγητής τουρκικής και οθωμανικής γλώσσας και γραμματείας