ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Τα μαθήματα της Πληροφορικής β’ και δ’ εξαμήνου, δεν θα διεξαχθούν τον μήνα Μάρτιο 2023 και θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με την διδάσκουσα.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους τον μήνα Απρίλιο, θα κοινοποιηθούν σε σχετική ανακοίνωση.

Εκ της διδάσκουσας