Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για υποτροφίες από τις χώρες Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙ