Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ” και “Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας ΙΙ”


Το μάθημα “Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ” (ΥΡΣ27)  δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Το μάθημα “Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας ΙΙ” (ΥΡ45)  δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.